PENYIMPANAN RISALAH-RISALAH MESYUARAT

Tidak disiarkan Lagi

Rujukan:    Peraturan-Perarturan Tetap Dewan Undangan Negeri Sabah perenggan 29.

Setiausaha hendaklah bertanggungjawab untuk menyimpan Undi-undi dan Perjalan Acara Mesyuarat, rekod-rekod, rang undang-undang dan dokumen-dokumen lain yang dikemukakan ataupun dibentangkan dalam Dewan.  Risalah-risalah seumpamanya hendaklah dibuka untuk pemeriksaan Ahli-ahli Dewan selaras menurut peraturan-peraturan yang demikian yang dibenarkan oleh Speaker ataupun pada masa ketiadaanya oleh Timbalan Speaker.

 

Pautan muat turun:

Aturan Urusan Mesyuarat: pautan

Penyata Rasmi: pautan

Rang Undang-undang: pautan

Risalah: pautan