Aturan Urusan Mesyuarat

Tidak disiarkan Lagi

 

Rujukan:    Peraturan-Perarturan Tetap Dewan Undangan Negeri Sabah perenggan 7.

Setiausaha hendaklah menghantar kepada tiap-tiap Ahli satu salinan Aturan Urusan Mesyuarat untuk tiap-tiap siding pada kadar seberapa segera yang boleh dilaksanakan.

 

Pautan muat turun:

Aturan Urusan Mesyuarat: pautan

Penyata Rasmi: pautan

Rang Undang-undang: pautan

Risalah: pautan